Ekologinen vaate ei rasita ympäristöä, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja käyttää harkiten rajallisia luonnonvarojamme ottaen huomioon koko vaatteen elinkaaren.

Vaatteen materiaali on viljelty tai valmistettu ympäristöystävällisesti, ja siihen on käytetty mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan uusia luonnonvaroja. Vaate on suunniteltu niin, että se palvelee käyttötarkoitustaan ja kestää käytössä mahdollisimman pitkään niin designinsa kuin laatunsa puolesta.

Vaatteen valmistusprosessi (kaavoitus, leikkuu, ompelu ja viimeistely) on tehty ympäristöä rasittamatta, käyttäen mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja. Haitallisia kemikaaleja ei ole käytetty missään tuotantoprosessin vaiheessa. Vaate on sekä materiaaliltaan että valmistukseltaan laadukas eli se pysyy käytössä pitkään ja sen materiaalia pystytään hyödyntämään kierrätyksessä.

Vaatetta valmistetaan vain sen verran kuin on tarvetta, ja se joko myydään tai vuokrataan käyttäjälleen. Vaate pysyy käytössä mahdollisimman pitkään joko yhdellä tai usealla käyttäjällä. Käytön aikana vaatetta pestään, huolletaan ja korjataan oikein.

Kun vaate on elinkaarensa lopussa, eikä sitä voi enää käyttää, se kierrätetään: parhaassa tapauksessa materiaali käytetään uuden vaatteen raaka-aineena joko sellaisenaan tai kuitutasolla kierrätettynä. Missään tuotantoprosessin vaiheessa ei synny jätettä, vaan kaikki materia kulkee suljetussa kierrossa, kiertotalouden mukaisesti.

Ekologisessa vaatteessa “vähän vähemmän huono” ei ole riittävä, vaan ekologisen vaatteen tulee tehdä aidosti hyvää: Tuotannon tulee olla tasapainossa luonnon ekosysteemien kanssa ja käyttää luonnonvarojamme maailman kantokyvyn rajoissa. Harva ekologiseksi kutsuttu vaate täyttää vielä näitä kaikkia kriteerejä, mutta tämän tulee olla tavoitteena, jotta voimme puhua aidosti ekologisesti vaatteesta.

Jaa: