Vastuullinen vaate voidaan valmistaa missä tahansa, sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Pelkkä tuotantomaa ei kerro sitä, onko vaate ekologinen tai eettinen. Missä tahansa maassa voidaan valmistaa vaatteita sekä vastuullisesti että vastuuttomasti.

Syy, miksi Suomessa ja lähialueilla tuotettuja vaatteita pidetään vastuullisempina kuin toisella puolella maapalloa tuotettuja, on se, että voimme olla suuremmalla todennäköisyydellä varmoja tuotannon ekologisuudesta ja eettisyydestä, sillä tunnemme Suomen tai esimerkiksi Viron työolosuhteet ja lainsäädännön. Vaatemerkkien on myös helpompi saada varmuus tuotanto-oloista lähialueilla, sillä toimimme samanlaisessa kulttuurissa ja välimatkat ovat lyhyitä.

Usein puhuttaessa lähituotannosta tai Suomessa valmistetusta vaatteesta, tarkoitetaan vain leikkuun ja ompelun osuutta. Vaatteessa tärkeässä osassa on myös materiaalit, jotka lähes poikkeuksetta valmistetaan kankaaksi tai ainakin langaksi lähialueiden ulkopuolella. Tähän syynä on se, ettei lähialueilla ole tällä hetkellä juuri mitään vaatteisiin käytettävien raaka-aineiden tuotantoa. Ei siis riitä, että vaatteen tuotantoketjusta kerrotaan ompelun osuus, vaan vaatemerkkien tulisi kertoa avoimesti myös materiaalin alkuperä ja koko ketjun vastuullisuus.

Toiseksi, syy siihen, että kaukana tuotetut vaatteet mielletään vastuuttomiksi, on tämänhetkisessä vaateteollisuuden systeemissä: Suurin osa Aasiassa tai Euroopankin laitamilla massatuotetuista vaatteista on tällä hetkellä tuotettu vastuuttomissa olosuhteissa. Koska vaateyritysten tärkeimpinä kriteereinä tuotannolle on halpa hinta ja nopeus, vastuullisuustekijät jäävät vain riskien minimoinnin tasolle.

Vaikka tällä hetkellä suuri osa vaatteista onkin tuotettu vastuuttomasti, se ei tarkoita, etteikö missä tahansa massa voi valmistaa vaatteita myös ekologisesti ja eettisesti. Tämä vaatii vaateyritykseltä tahtotilaa ja oikeiden kumppanien löytämistä. Lisäksi vastuullisen tuotannon todentaminen toisella puolella maapalloa vaatii läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa tai ulkopuolisten sertifiointitahojen auditointeja. Tänä päivänä löytyy jo lukuisia esimerkkejä yrityksistä, jotka tuottavat vastuullisesti esimerkiksi Aasian maissa.

Vaateteollisuus on monelle kehittyvälle maalle tärkeä työllistäjä ja toimeentulon mahdollistaja, joten on eettinen vaihtoehto tukea vastuullisen tuotannon lisääntymistä myös näissä maissa, eikä vain lähialueilla.

Jaa: