Eettinen vaate kunnioittaa niin ihmisiä kuin eläimiäkin, ottaen huomioon koko vaatteen elinkaaren.

Materiaalin viljelyssä tai valmistuksessa sekä vaatteen tuotantoprosessissa (kaavoitus, leikkuu, ompelu, viimeistely) mukana olleilla työntekijöillä on eettiset työolosuhteet: Työntekijät saavat elämiseen riittävän korvauksen työstään, heillä on turvalliset työolosuhteet ja kohtuullinen työaika. Heillä on vapaus järjestäytyä eli olla itse aktiivisesti parantamassa omia oikeuksiaan. Pakkotyö ja lapsityövoiman käyttö on kielletty.

Eläinten kannalta eettisin vaate on sellainen, jossa ei ole käytetty ollenkaan eläinperäisiä materiaaleja. Jos kuitenkin vaatteessa on eläinperäisiä raaka-aineita, tulee niiden olla valmistettu eläimiä kunnioittaen: Eläinten tulee pystyä elää lajityypilliseen tapaansa ja niillä tulee olla hyvät elinolosuhteet. Eläimiä ei satuteta tai vahingoiteta, eikä niitä tapeta niistä saatavan materiaalin takia.

Puhuttaessa eettisestä vaatteesta “vähän vähemmän epäeettinen” ei ole riittävä, vaan eettisen vaatteen tulee tehdä aidosti hyvää eli edistää terveyttä, tasa-arvoa ja onnellisuutta. Harva eettiseksi kutsuttu vaate täyttää vielä näitä kaikkia kriteerejä, mutta tämän tulee olla tavoitteena, jotta voimme puhua aidosti eettisestä vaatteesta.

Jaa: